Familjeledighet

Person på moderskaps- eller annan familjeledighet kan enligt önskemål vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Tilläggsuppgifter om effekterna av nämnda förmåners inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås från arbetslöshetskassan eller FPA.