Du är här

Familjeledighet

Familjeledighet

Person på moderskaps- eller annan familjeledighet kan enligt önskemål vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Tilläggsuppgifter om effekterna av nämnda förmåners inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås från arbetslöshetskassan eller FPA.

Svenska