Elektronisk ansökningsblankett för startpeng (första startpengsperioden)

Det planerade företagets namn

Ange det planerade företagets namn (obligatorisk uppgift) och kontaktuppgifter (om dessa är kända). Om du tänker köpa ett företag eller fortsätta en befintlig företagsverksamhet, till exempel i samband med generationsskifte eller ägarskifte, ange även FO-nummer i namnfältet.

Företagsform och delägare samt ägarandel

Ange företagets företagsform och bransch. Om det finns andra delägare, bolagsmän eller medlemmar i företaget, ange deras namn, personbeteckning och ägarandel. Vid behov kan du lägga till eller ta bort rader.

Ansöker någon annan om startpeng för företagsverksamheten i fråga?

Om någon annan/några andra ansöker om startpeng för att starta samma företag, ange uppgifterna om honom/henne/dem.

 

Elektronisk ansökan om fortsatt startpeng

Ansökan om fortsatt startpeng ska tillställas arbets- och näringsbyrån under en gällande startpengsperiod. Om du lämnar in ansökan om fortsatt startpeng till arbets- och näringsbyrån när startpengsperioden gått ut, kan startpeng inte beviljas för företagsverksamheten i fråga.