Gemom webbtjänsten kan du anmäla dina viktigaste önskemål angående arbetssökningen. Dessa "sökvillkor" kan ännu tilläggas och preciseras vid arbets- och näringsbyrån /eller kommunen inom försöksområdet i samband med personligt besök.

Arbetssökningsyrken, dvs. ”Vilket slags arbete söker du?”

Såväl de arbetssökandes önskemål beträffande arbetet som de lediga jobben kodas in utgående från samma yrkesklassificering. Den gemensamma yrkesklassificeringen ger de arbetssökande möjlighet att söka de jobb som intresserar, medan man till jobben med samma yrkesbenämningar kan få arbetssökande som är intresserade av respektive branscher. Denna sökning sker vanligen på en allmännare nivå i yrkesklassificeringen. I sökningen ses då förutom exakt benämning också övriga benämningar inom samma yrkesgrupp (exempelvis alla sjukskötare, lärare, sekreterare, försäljare, städare).

När du registrerar dig som arbetssökande, sök fram i yrkesklassificering de yrkesbenämningar som anknyter till de arbetsuppgifter som du helst vill utföra. Valet sker enligt instruktionerna på nätblanketten. Ifall du inte finner en lämplig yrkesbenämning, välj närmast motsvarande.

I ”Arbetssökningsyrken” fältet syns tidigare arbetssökningsyrken i datasystemet, dessa kan också raderas. 

Jobbsökningsregionerna

Du kan antingen välja ”Hela Finland” eller enskilda kommuner. På listan syns din hemkommun som förval. Om du dessutom söker arbete från andra länder än Finland, välj dessa i Andra arbetssökningsländer-menyn.

Arbetstid 

För att du ska få arbetslöshetsförmån krävs att du söker heltidsarbete. Om du får delinvalidpension, räcker det att du söker deltidsarbete som motsvarar din arbetsförmåga.

Ändring av arbetsönskemål under jobbsökningen

Under jobbsökningen kan du ändra dina arbetsönskemål genom att kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun eller TE-telefonservice