På fliken Överenskomna uppgifter ser du de uppgifter som främjar förverkligandet av det mål som antecknats i planen. På samma sida ser du även tidsfristerna för de överenskomna uppgifterna.

På fliken Förslag till uppgifter kan du föreslå att sådana uppgifter som främjar förverkligandet av dina mål antecknas i planen. Samtidigt väljer du en tidsfrist för varje uppgift.

På sidan Min plan kan du meddela om förverkligandet av de överenskomna uppgifter 

  • då din jobbsökning är i kraft
  • då det ännu inte finns några uppgifter om att uppgiften har förverkligats
  • då den avtalade tidsfristen för uppgiften inte ännu har gått ut 

Anteckna utfallsuppgifterna för uppgifterna. Du kan även ge mer information om hur varje uppgift eller ärende har förverkligats. Tilläggsuppgifterna sparas i arbets- och näringsbyråns kundregister.