Tillstånd att lämna ut uppgifter till arbetsgivaren

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun kan för arbetsgivare presentera arbetssökande som är lämpliga för ett ledigt jobb förutsatt att den arbetssökande gett sitt samtycke till det. Arbetsgivaren kan erhålla information om den arbetssökande endast beträffande uppgifter som anknyter till jobbsökning, som utbildning, kompetens, arbetserfarenhet och arbetsönskemål. Om den arbetssökande inte ger sitt samtycke till att överlämna dylika uppgifter, informeras endast den arbetssökande om det lediga jobbet.

Tillståndet, datumet för dess utfärdande och uppdateraren antecknas i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Du kan ändra på ditt samtycke genom att kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.