Du är här

Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsbyrån undersöker om villkoren för att få arbetslöshetsförmåner uppfylls och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar förmånen. I 11 kap 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs över vilka ärenden ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ges. Betalaren - FPA eller arbetslöshetskassan - undersöker om de andra kriterierna för att få förmånen uppfylls. Arbetslöshetsförmånerna är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande givet av arbets- och näringsbyrån får inte överklagas. Man kan dock söka ändring i ett beslut som arbetslöshetskassan eller FPA gett på grundval av det arbetskraftspolitiska utlåtandet. Beslutet ges när den arbetssökande ansökt om arbetslöshetsförmån.

I det arbetskraftspolitiska utlåtandet syns "Ändring har sökts", om betalarens beslut som hänför sig till utlåtandet har överklagats hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller försäkringsdomstolen. I nättjänsten syns under punkt "Tilläggsuppgifter ges av" kontaktuppgifterna till den arbets- och näringsbyrå som gett det arbetskraftspolitiska utlåtandet, samt eventuella uppgifter om enhet. I pappersutskriften av det arbetskraftspolitiska utlåtandet, som fås via arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, finns också namnet på den tjänsteman som gett det arbetskraftspolitiska utlåtandet. Den sökande får vanligen ingen pappersutskrift av det arbetskraftspolitiska utlåtandet, om detta inte särskilt begärs.

Svenska