Jobbsökning i annat EU/EES-land

De som får inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning kan söka arbete under tre månader i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz utan att förlora sin dagpenning i Finland. Personen ska ha varit arbetslös arbetssökande i minst fyra veckor före det. Arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten ger ett intyg om rätten till utkomstskydd för arbetslösa för dem som reser till ett EU/EES-land. Även arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun ska alltid informeras om avresan. I mottagarlandet ska personen anmäla sig som arbetssökande vid den lokala arbetskraftsbyrån inom sju dagar räknat från den dag då han eller hon upphörde att stå till arbetsmarknadens förfogande i Finland.

När du lämnar ett meddelande om ändring eller avslutande av jobbsökningen, ange avresedagen från Finland som startdatum.

Mer information om jobbsökningen i ett annat EU/EES-land inverkar på utkomstskyddet för arbetslösa fås hos arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten. Se även avsnittet ”Utlandsresa” senare i detta kapitel.