Om du inleder frivilligarbete 

Anmäl om du inleder frivilligarbete. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun bedömer utifrån de uppgifter om frivilligarbete som du angett om du har rätt till arbetslöshetsförmån.

För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbansökan vara i kraft och du ska söka heltidsanställning under hela tiden du deltar i frivilligarbete.

När du meddelar om att frivilligarbetet börjar, är din jobbansökan fortfarande i kraft på det sätt som anges i anmälan om mottagande. Du ska följa de anvisningar du får för att din jobbansökan ska vara i kraft under hela tiden du deltar i frivilligarbete.

Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.

Mer information om arbetslöshetsförmån och utbetalningen av den ges av arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun och den som betalar ut din arbetslöshetsförmån.