Kontrollera dina utkomstskyddsuppgifter och svara om du får en begäran om redogörelse. Vi meddelar de som betalar ut arbetslöshetsersättning (Kela eller A-kassa) om villkoren för utbetalning är uppfyllda. På De egna utkomstskyddsuppgifterna ser du vilka arbetskraftspolitiska uttlåtanden vi har gett.

På Mina e-tjänsters förstasida ser du om du har fått en begäran om redogörelse. Du ser även när du senast måste svara på din begäran om redogörelse. Om du inte inkommer med svar inom angiven tid kan du förlora din arbetslöshetsersättning.

Vi behandlar begäran om redogörelsen enligt ankomsttid (först till kvarn). Genom att ge din redogörelse genom nätet behandlas ditt ärende snabbare. På De egna utkomstskyddsuppgifterna kan du följa behandlingen av ditt ärende.