I samband med att jobbsökningen ändras kan du få svar på frågor om ditt servicebehov, om det finns behov av att bedöma ditt servicebehov på nytt. Utgående från dina svar och faktorer som förutser sysselsättningsmöjligheterna bedömer vi vilken typ av tjänster du behöver.