Du är här

Startpengsbesluten

Stödsökanden ska ha ett giltigt beslut om beviljande av för den period som utbetalning gäller.

Beslutet väljs genom att man klicka på knappen Visa i slutet av raden.

Programmet söker direct fram beslut om startpengar med personkundens uppgifter. Om inga uppgifter hittas visar programmet meddelandet ”Dina uppgifter finns inte i arbets- och näringsministeriets informationssystem. Kontakta arbets- och näringsbyrån.”

Svenska