På utbetalningsansökan sparas automatiskt beslutsnumret för det beslut om startpeng som utbetalningsansökan gäller.