Leta upp passande och intressanta arbetskraftsutbildningar. Leta efter utbildning och följ hur antagningsprocessen framskrider. Till dina e-tjänsters förstasida får du tips om arbetskraftsutbildningar i din hemkommun samt ser din egen situation om utbildningsansökan.

Sök utbildningen genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på varje utbildningspresentation. Du kan när som helst spara en preliminär ansökan och fylla i den senare.