"Jag kontaktade arbetsgivaren eller skickade ansökan"

  • Ange datum då du kontaktade eller försökte kontakta arbetsgivaren för första gången (till exempel ringde för att få mer information om uppgiften) eller
  •  Ange datum då du skickade ansökan.
  •  Ange andra dagar då du kontaktade arbetsgivaren och uppgifter om det i fältet Tilläggsuppgifter.
  • Datumet kan inte vara i framtiden eller tidigare än datumet i erbjudandet.