Lediga jobb -tjänsten

 

Söktjänsten lediga jobb
Servicebeskrivning
I söktjänsten Lediga jobb kan du i realtid läsa uppdaterade meddelanden med vilka arbetsgivare och företag rekryterar anställda eller söker företagspartners eller någon att ta över företagets verksamhet. Ett meddelande kan innehåller flera arbetsplatser.
Söktjänsten fungerar med kombinationer av de vanligaste webbläsarna och operativsystemen. Inga separata applikationer behöver laddas ner på mobila enheter.

 

Sidorna anpassar sig efter enheten
Söktjänstens sidor är skalningsbara och anpassar sig till olika skärmar och enheter. På stora skärmar delas sidan in i två spalter: sökspalten och meddelandespalten. Meddelande-spalten visar en lista med de senaste meddelandena du valt och där du kan välja vilket meddelande du vill läsa.
I den övre menyn hittar du länkar för att byta tjänstens språk, ge respons, till EURES-portalen och anvisningar. Efter att du har sökt fram meddelanden öppnas funktionerna Vakten och RSS i övre menyraden. Efter att du öppnat ett meddelande för att läsa det ser du även funktionerna Skriv ut och SoMe i övre menyn. I slutet av användaranvisningarna finns anvisningar för de här funktionerna.
På mobilenheter och små datorskärmar syns sidans olika delar genom att du bläddrar fram till dem. Knappen tillbaka, som är en orange cirkel, finns mitt på sökvyns nedre kant. Övre menyn har ersatts med val- eller menyknappar som sitter i högra övre hörnet.

 

Filtrera sökningen
Siffran på knappen Meddelanden visar hur många meddelanden som publicerats i söktjänsten. När du filtrerar sökningen ändrar knappen namn till Visa meddelandena.

 

Siffran på knappen Visa meddelandena visar hur många meddelanden som publicerats med dina sökvillkor. Siffran som även visas i sökresultatet uppdateras enligt dina sökvillkor.

 

Ju fler sökvillkor du väljer desto färre meddelanden visas. Du behöver inte använda ordsökningen om du begränsar sökningen med andra villkor.

 

Ordsökning

 

Lägg till sökord
Välj ordsökningen då du noggrant vill avgränsa din sökning och ange vilka uppgifter som måste finnas med i meddelandet. Ordet eller en del av det kan vara till exempel en yrkestitel, arbetsgivarens namn, arbetsplatsannonsens nummer eller ett eller flera ord som beskriver arbetsuppgiften. Använd inget kommatecken eller några andra tecken mellan orden. De ord du anger söks i alla fält i meddelandet.

 

När du vill söka efter distansarbete eller arbete som utförs på flere adresser ska du använda sökorden arbete på flere adresser och/eller distansarbete. Då riktas din sökning in till de arbetsplatser för vilka arbetsgivaren inte har definierat någon adress.

 

När du söker efter flera ord på samma gång ska du använda OCH-villkoret. Mellanslag betyder samma som OCH-villkoret.
grävmaskin OCH styrman

 

När du söker efter ord som förekommer bredvid varandra ska du använda citattecken.
 ”tillverkare av tryckyta”

 

När du söker efter meddelanden där något av de ord du väljer förekommer ska du använda OR-villkoret.
forskare OR expert

 

När du söker efter meddelanden där du inte vill att något ord ska förekomma ska du använda minustecknet. En uteslutande sökning fungerar bara om du först har definierat det ord som du vill att ska finnas i meddelandet.
forskare -professor

 

Yrkesbransch

 

Välj yrkesbransch

 

Yrket (yrkestiteln) beskriver en grupp arbeten som är ungefär de samma inom olika organisationer. Yrkena kan utgöra yrkesgrupper eller yrkesbranscher.

 

Meddelandena har grupperats i yrkesbranscher enligt hur komplicerade arbetsuppgifterna är och hurdana skyldigheter arbetsuppgifterna innehåller. Varje huvudyrkesbransch delas in i undergrupper på fyra nivåer enligt hurdant specialkunnande yrkesbranschens yrken kräver. Eftersom den primära klassificeringen för yrken inte är yrkesbransch hittar du branschens öppna arbetsplatsmeddelanden för olika huvudklasser och yrkesgrupper.

 

Hälsovårdsbranschens meddelanden finns till exempel i yrkesgrupperna 1342 Hälsovårdens chefer, 221 Läkare, 222 Specialister inom vårdarbete, 226 Andra hälso- och sjukvårdsspecialister > 2261 Tandläkare > Tandläkare, 321 Hälsovårdens tekniska specialister > Tand- och protestekniker > Tandtekniker, 322 Sjukskötare, 325 Övriga specialister inom hälsovården och 532 Närvårdare.

 

Välj yrkesbranscher med knappen Välj yrkesbranscher. I fönstret Yrkesbransch som öppnas kan du välja huvudyrkesgruppen i valrutan eller fortsätta välja yrkesgrupp genom att klicka på yrkesgruppens rubrik. Rubriken öppnar alla undergrupper.

 

Välj en eller flera yrkesgrupper. Det är inte obligatoriskt att välja yrkesgrupp. För arbetsplatsvakten kan du välja yrkesgrupper som inte har några öppna arbetsplatser när du använder tjänsten. Stäng fönstret med knappen Stäng.

 

Antalet yrkesgrupper du sökt visas under rubriken Yrkesbransch på sidan Sökvy. När du nu klickar på rubriken öppnas en dragspelsmeny. Nu ser du de yrkesgrupper du valt och antalet meddelanden. Ta bort yrkesgruppen från sökvillkoren genom att stänga gruppen i dragspelsmenyn.

 

Gå tillbaka genom att klicka på rubriken för den övre yrkesgruppen.
Du återvänder till sidan Sökvy genom knappen Stäng.

 

Region

 

Lägg till plats

 

När du klickar på fältet Region visar vi vilka tre kommuner som har flest öppna arbetsplatser. Om uppgifterna inte syns i vyn ska du bläddra neråt på skärmen.

 

När du börjar skriva in regionens namn föreslår vi områden åt dig (land, landskap, kommun). Välj önskad region. Du väljer inte region endast genom att skriva in namnet utan du ska välja den på listan under fältet.

 

Om du har valt flera regioner ser du antalet regioner i rubriken Region. När du nu klickar på rubriken öppnas en dragspelsmeny. Du kan ta bort regionen genom att stänga den i dragspelsmenyn.

 

 
Välj andra filtreringsvillkor
Som standardinställning visar vi alla publicerade meddelanden i söktjänsten. Du kan begränsa antalet meddelanden som visas genom att väljar Flera filtreringsvillkor.
Välj filtreringsvillkor i dragspelsmenyn. Dragspelsmenyerna öppnas genom att klicka på rubriken. Välj önskat sökvillkor genom att klicka på valrutan. Du kan ge flera filtreringar samtidigt. Endast i sökvillkoret Meddelad kan du välja ett alternativ. Stäng dragspelsmenyn genom att klicka på rubriken. Stäng Flera filtreringsvillkor genom att klicka på rubriken.

 

Arbetstid
Begränsa din sökning enligt arbetets arbetstider.

 

Varaktighet
Begränsa sin sökning enligt arbetets varaktighet.

 

Arbetets typ
Begränsa din sökning enligt hurdana arbetstyper du är intresserad av. I lönearbete arbetar den anställda för arbetsgivaren och får lön. Lönen betalas i allmänhet ut enligt den tid som används för arbetet. Vid provisionslön betalas lönen eller en del av den även ut enligt resultatet. Företagararbete är självständigt arbete som näringsidkare. I söktjänsten publiceras även meddelanden där företagare letar efter någon som kan ta över verksamheten eller en partner i ett andelslag eller en franchising-kedja. Läroavtal är ett tidsbundet anställningsförhållande där arbetsgivaren utbildar den anställda på arbetsplatsen.

 

Bemanningsjobb
Som standard visas även bemanningsjobb bland meddelandena. Begränsa din sökning hur du vill, ska bemanningsjobben vara med eller inte eller kanske du vill se endast bemanningsjobb. Vid bemanningsjobb hyr arbetsgivaren ut sin arbetstagare för arbete hos en annan arbetsgivare.

 

Meddelad
När du vill läsa endast de nyaste meddelandena ska du välja ett av de fyra alternativen. Till exempel betyder 3 dagar att meddelandet är högst tre dygn gammalt.

 

Meddelandets språk
Standardinställningen är att söktjänsten visar meddelanden publicerade på alla språk. Begränsa sökningen enligt meddelandets språk.

 

Bläddra bland meddelanden

 

Du öppnar listan med knappen Visa meddelanden. Meddelandena visas som standard i ordning enligt yrkesbransch. Ändra sorteringen genom att klicka på Yrkesbransch i högra övre hörnet. Rulla eller använd hissfunktionen för att bläddra bland meddelandena. Du ser fler meddelanden genom att klicka på knappen Ladda ner mera som finns i slutet av listan. Meddelanden som du läst markeras med en grön bock på listan. Dölj listan genom att klicka på rubriken Rensa filter i sökspalten.

 

Läs meddelandet

 

Välj ett meddelande som du vill läsa genom att klicka på rubrikraden. Meddelandet visas i ett nytt fönster. Meddelandet har delats in i tre delar: Meddelanden, Uppgifter och Karta. Välj rubrik för att förflytta dig mellan delarna. Lämna meddelandet genom att klicka på Stäng.

 

Rubriken för spalten Karta visas då meddelandet har en identifierad näradress. I Googles kartapplikation kan du spara arbetsplatsens ställe i Google-tjänsten med tjänstens knapp Spara. Till ett sparat ställe kan du bl.a. lägga till länken till meddelandet.

 

Du förflyttar dig från ett meddelande till ett annat med pil-knapparna till vänster eller höger. Nere på sidan ser du meddelandets löpande ordningsnummer och antalet meddelanden du valt.

 

Sök en arbetsplats i Europa
Sök en arbetsplats i Europa. Öppna EURES-platser i övre menyraden. EURES-portalen öppnas i ett nytt mellanblad i webbläsaren.

 

Skriv ut
Skriv ut meddelandet. Öppna rubriken Skriv ut i övre menyraden. Om arbetsplatsen har en plats på kartan frågar vi skilt om du vill skriva ut kartplatsen också.

 

Beställ nyhetsflöde
Beställ ett nyhetsflöde med meddelanden som uppdateras i tjänsten. Öppna rubriken RSS i övre menyraden.

 

Beställ Vakten
Beställ Platsvakten. Öppna rubriken Vakt i övre menyraden.

 

Dela meddelandet
Dela meddelandet på de sociala medierna. Öppna rubriken SoMe i övre menyraden.

 

Byt språk på tjänsten
Byt tjänstens språk. Öppna rubriken Suomeksi i övre menyraden.

 

Ge respons
Ge respons på tjänsten. Öppna rubriken Respons i övre menyraden. Skriv in Söktjänsten lediga jobb som rubrik på responsen.

 

Läs anvisningar
Läs hela anvisningen för tjänsten. Öppna rubriken Hjälp i övre menyraden. 

 

Språk

 

svenska