I fältet anges antalet dagar ersättningsdagar under utbetalningsperioden.

Startpeng betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka. Startpengen betalas ut för de dagar då den person som erhåller startpeng arbetar i sitt företag.

Startpengens ersättningsdagar kan vara vardagar- och/eller veckoslutsdagar (inkl. helger) under förutsättning att startpengen betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka.