Ansökan om startpeng (första startpengsperioden)

Du observerar väl att det för ett positivt beslut om startpeng alltid krävs att alla behövliga bilagor tillställs arbets- och näringsbyrån. Diskutera i förväg med arbets- och näringsbyrån vilka bilagor som behövs.

Observera, att bilagorna bör vara fullständiga vid avsändning av ansökan. Ansökan kan inte kompletteras i den elektroniska tjänsten efter att den har skickats iväg. Om du fortfarande saknar dokument, kan du spara en ofullbordad ansökan för att komplettera den senare.

Bilagor som behövs

  • Affärsverksamhetsplan
  • Lönsamhetskalkyl
  • Skatteskuldsintyg, som inte får vara äldre än tre månader
  • Lånelöfte från bank eller annan långivare, om erhållande av extern finansiering är en förutsättning för verksamhetsetablering

 

Ansökan om fortsatt startpeng

Bilagor som behövs

  • En resultaträkning som bokföraren har verifierat
  • Diskutera i förväg med arbets- och näringsbyrån vilka andra bilagor som behövs