I tjänsten Arbetslivsradar har samlats sådana saker som är viktiga för att man ska hitta arbete eller utbildning. Dessa saker har uttryckts som väderstreck. Fundera på hur dessa stämmer för din del och ge din bedömning för vart och ett av de åtta väderstrecken på skalan 1 (inte alls så) - 5 (helt av samma åsikt). Om det i väderstrecken inte finns något sådant som i just din situation bidrar till att man hittar arbete eller utbildning, skriv det nedtill i figuren. Dessutom kan du skriva kommentarer om de bedömningar du gjort samt precisera i vilken situation du fyllde i Arbetslivsradarn i fråga. Om du vill, kan du radera Arbetslivsradarn inom 24 timmar från att den sparades.