Beställ Vakt
Beställ Platsvakt.

Med platsvakten kan du beställa meddelanden om arbetsplatser till din e-post.

1. Gör en sökning på en arbetsplats, meddela din e-postadress och begränsa meddelandeutskick

Gör först en sökning på en arbetsplats. Länken till vakten visas på sidan först efter att du har gjort sökningen. Använd olika sökalternativ. Om du inte har avgränsat din sökning tillräckligt noggrant, får du onödiga meddelanden till din e-post.

Med sökvillkoret Publicerats kan du avgränsa hur nya platsmeddelandena du vill ta emot (publicerats för 24 timmar, 3 dagar, en vecka eller två veckor sedan). Om du till exempel väljer Publicerats för en vecka sedan och måndag som tidpunkt, får du varje måndag morgon ett e-postmeddelande med bara sådana platsmeddelanden som har publicerats under den senaste veckan. Om du varje dag vill få ett e-postmeddelande med platsmeddelanden som publicerats under det senaste dygnet, välj alla veckodagar och Publicerats 24 timmar. Om du inte får några e-postmeddelanden, granska om de har styrts till skräpkorgen.

Öppna rubriken Vakt i övre menyraden. Ange e-postadressen dit du vill att meddelandena ska skickas. Du kan senare ändra e-postadressen med länken som finns i punkten Administrera beställning i meddelandet. Gå till beställningsbekräftelsen.

2. Beställ platsvakt
Läs användarvillkoren och godkänn dem. Välj tidpunkt för e-postmeddelandena. Om du väljer genast som tidpunkt, skickas ett e-postmeddelande genast när ett platsmeddelande publiceras. Varje platsmeddelande skickas till dig som ett enskilt e-postmeddelande. Om du som tidpunkt väljer en veckodag eller flera veckodagar, skickas ett e-postmeddelande till dig på morgonen den eller de veckodagar du har valt med meddelanden om alla arbetsplatser du är intresserad av.

Du ser sökvillkoren du har använt på första raden i beställningstabellen (Sökning 1). Om du vill kan du ändra namnet på sökningen. Om du sparar flera sökningar, klicka på knappen med förstoringsglaset. Du får upp sökvillkoren. Gör en ny sökning och klicka på länken Vakt i den övre menyn på sidan med sökresultaten. Din sökning har sparats som en ny rad i tabellen (Sökning 2). Du kan göra en sökning genom att klicka på knappen med förstoringsglaset på raden. Du tar bort sökningen med hjälp av krysset på den högra sidan. Beställ platsvakten när du är färdig.

I meddelandet anges befattningen, arbetsgivarens namn, platsen och publiceringsdagen. Övriga uppgifter om arbetsplatsen får du genom att öppna länken.

3. Bekräfta beställning
Efter att du har skickat en beställning på vakten får du ett meddelande till din e-post. Du ombeds bekräfta beställningen med länken/URL-adressen. Länken är din beställningsadress. Den finns i alla meddelanden som skickas till dig från vakten. Bekräfta beställningen. I bekräftelsemeddelandet anges hur länge din beställning är i kraft.

4. Ändra eller radera beställning
Gå in på beställningsadressen om du vill radera eller lägga till sökningar, ändra tidpunkten för meddelanden eller förlänga beställningen. Genom att välja Radera platsvakt kan du radera beställningen innan den går ut.

5. Felmeddelanden
Om du inte kan öppna ett platsmeddelande eller länken med beställningsadressen, kopiera adressen med funktionen redigera/kopiera och flytta över den till webbläsarens adressfält. Det samma gäller om felmeddelandet 'sidan hittas inte' eller 'adressen du gav är felaktig’ visas. Om meddelandet har raderats ur vakttjänsten får du meddelandet ’Platsmeddelandet är inte längre aktuellt’.

6. Annat anmärkningsvärt
Tjänsten innehåller funktioner som har skapats med JavaScript. Därför rekommenderas att du tillåter användningen av JavaScript i webbläsarens inställningar. Tillåt också användningen av cookies. Cookies blir kvar i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs.