Du är här

Första sidan

På första sidan ser du snabbt läget för dina ärenden.  På listan Öppna ärenden och uppgifter samt i Kalendern finns färdigifyllda öppna ärenden som gäller din jobbsökningssituation.  Redan behandlade och färdiga ärenden syns på grå botten i kalendern och öppna ärenden har flyttats på listan Avslutade ärenden och uppgifter på sidan Alla tjänster.

Om din jobbsökning inte är i kraft och du har valt 'Jag anmäler mig som arbetssökande/ Inled jobbssökningen', styr Fortsätt-knappen till de steg som behövs för att inleda jobbsökningen:

  • Lägg till egna uppgifter
  • Sätt jobbsökningen i kraft genom att fylla i alla dina jobbsökningsuppgifter
  • Följ de instruktioner som du fick i mottagningskvitteringen när du inledde jobbsökningen

Om din jobbsökning är i kraft, berättar kalendern och uppgiftslistan om pågående ärenden och utsatta tider för ärendena. Genom att klicka på uppgiften får du mer information för att sköta ärendet.

I högra kanten ser du:

  • de senaste plats- och utbildningsannonserna på din ort enligt ditt sökyrke
  • lönesubventionerade platser, om du har en giltig verksamhetsplan, som har avtalats ansökande om lönesubventionerad plats
  • arbetsprövningsmöjligheter, om du har en giltig verksamhetsplan, som har avtalats ansökande om arbetsprövningsplats.
Svenska