Om det inte är möjligt att inleda din jobbsökning i webbtjänsten, har din jobbsökning tidigare upphört att gälla eftersom du inte har lämnat tillräckliga utredningar eller upprepade gånger har låtit bli att uträtta ärenden inom den överenskomna tidsfristen. För att inleda jobbsökningen ska du personligen kontakta arbets- och näringsbyrån/försökskommunen.

På första sidan ser du snabbt läget för dina ärenden.  På listan Öppna ärenden och uppgifter samt i Kalendern finns färdigifyllda öppna ärenden som gäller din jobbsökningssituation.  Redan behandlade och färdiga ärenden syns på grå botten i kalendern och öppna ärenden har flyttats på listan Avslutade ärenden och uppgifter på sidan Alla tjänster.

Om din jobbsökning inte är i kraft och du har valt 'Jag anmäler mig som arbetssökande/ Inled jobbssökningen', styr Fortsätt-knappen till de steg som behövs för att inleda jobbsökningen:

  • Lägg till egna uppgifter
  • Sätt jobbsökningen i kraft genom att fylla i alla dina jobbsökningsuppgifter
  • Följ de instruktioner som du fick i mottagningskvitteringen när du inledde jobbsökningen

Om din jobbsökning är i kraft, berättar kalendern och uppgiftslistan om pågående ärenden och utsatta tider för ärendena. Genom att klicka på uppgiften får du mer information för att sköta ärendet.

I högra kanten ser du:

  • de senaste plats- och utbildningsannonserna på din ort enligt ditt sökyrke
  • lönesubventionerade platser, om du har en giltig verksamhetsplan, som har avtalats ansökande om lönesubventionerad plats
  • arbetsprövningsmöjligheter, om du har en giltig verksamhetsplan, som har avtalats ansökande om arbetsprövningsplats.