Allmänbildande utbildning

Uppgifterna om din allmänbildande utbildning, dvs. om du slutfört grundskolan, gymnasiet eller avlagt studentexamen (eller till exempel motsvarande tidigare utbildning) behövs bland annat för att utreda om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Med allmänbildande studier avses också utförande av studentskrivningar.

Studier

Datum markeras med formen dd.mm.åååå, mm.åååå eller endast åååå. Datum som är högst två år gamla ska markeras som fullständigt dd.mm.åååå.

Avbrutna studier och avläggande av examen som ger yrkesfärdigheter kan inverka på din rätt att få arbetslöshetsförmån. Avbrutna och pågående studier måste alltid nämnas.

Tidigare examen och utbildningar i datasystemet syns på denna sida. Man kan endast redigera rader där start- eller slutdatum fattas i datasystemet eller där slutdatumet är idag eller din examen är oklar. Om du vill uppdatera andra utbildningsuppgifter eller precisera uppgifter som du skickat, kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. Lägg också till studier som fattas, är på gång eller har avbrutits.