Studier (frånsett arbetskraftsutbildning)

Studerande på heltid har inte rätt till arbetslöshetsförmåner. De som studerar på deltid kan ha rätt till arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun undersöker om personen ska betraktas som studerande på heltid eller deltid. 

För att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas till dem som studerar på deltid, krävs att personen håller sin jobbsökning i kraft samt söker och är beredd att ta emot heltidsarbete även under studierna. Även heltidsstuderande kan, om de så önskar, fortfarande vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet, fast de inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Mer information om studiers inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa, om arbetskraftsutbildning samt om möjligheten att bedriva frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån fås hos arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.

Kortvariga studier som ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet

En arbetslös arbetssökande kan ha rätt till arbetslöshetsförmån då övriga förutsättningar uppfylls, om heltids- eller deltidsstudier som ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet varar i högst sex månader. Studierna kan genomföras antingen utan avbrott eller i perioder.

Arbetskraftsutbildning

För tiden för arbetskraftsutbildning kan arbetslöshetsförmån betalas åt en person. Mottagaren av utkomstskydd för arbetslösa ska hålla sin jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet i kraft under hela utbildningen. Om du påbörjar en arbetskraftsutbildning registreras uppgifterna om att du deltar i utbildningen vid arbets- och näringsbyrån. Tilläggsinformation om arbetskraftsutbildning och om förmåner under utbildningen ger arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, arbetslöshetskassan och FPA.