Utbetalningen av startpeng söks i utbetalningsperioder på en månad. En månad kan vara antingen en kalendermånad (t.ex. 1.1–31.1.2021) eller en annan månadslång tidsperiod enligt beslutet om startbeng (t.ex. 15.1–14.2.2021).

Om perioden i Utbetalning ansöks för tiden motsvarar löneutbetalningsperioden eller intjäningsperiod av förmån som anmälts till Inkomstregistret lyfts uppgifter om förmån med på ansökan. Uppgifterna kan redigeras. 

Inkomst- och förmånuppgifter i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.

 

Ändra sökperioden

Med funktionen kan start- och slutdatumet för utbetalningens sökperiod ändras. Ändringen av sökperiod görs i det fönster som öppnas.

Funktionen Ändra sökperioden visar sökperiodens start- och slutdatum som inmatningsfält och knapparna Ångra och OK.

 

Om det finns inkomst- eller förmånuppgifter för den ändrade sökperiodens tid meddelar systemet följande: ”Ändringen av datumen orsakar en ny sökning i inkomstregistret som kan ändra de uppgifter som visas på skärmen”.

Med knappen Ångra återvänder du till fönstret Utbetalningsansökan och datumen ändras inte och ingen ny inkomstinformationssökning sker. 

Med knappen OK uppdateras start- och slutdatumen för sökperioden Utbetalning ansöks för tiden och du återvänder till fönstret Utbetalningsansökan.

 

Inkomstuppgifter

Med knappen Inkomstuppgifter visas eventuella inkomst- och förmånuppgifter som anmälts till inkomstregistret under den sökta perioden. Informationen visas i PDF-format.