Starttirahan maksatusta haetaan yhden kuukauden maksatusjaksoissa. Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1. - 31.1.2021) tai starttirahapäätöksen mukainen muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.- 14.2.2021).

Mikäli Maksatusta haetaan ajalle -aikaväli vastaa Tulorekisteriin ilmoitettua palkanmaksukautta tai etuuden ansaintakautta, aikajaksolle osuvat etuustiedot nostetaan hakemukselle. Tiedot ovat muokattavissa.

Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo- ja etuustiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.

 

Muuta hakujaksoa

Toiminnolla voidaan muuttaa maksatuksen hakujakson alkamis- ja päättymispäivää. Hakujakson muutos tehdään avautuvassa ikkunassa.

Muuta hakujaksoa-toiminto näyttää hakujakson alkamis- ja päättymispäivätiedon syöttökenttinä sekä Peruuta- ja OK-painikkeet.

Mikäli muutetulle hakuajan aikavälille löytyy tulo- tai etuustietoja järjestelmä ilmoittaa, että ”Päivämäärien muuttaminen aiheuttaa uuden haun tulorekisteristä, joka saattaa muuttaa näytöllä olevia tietoja.”

Peruuta-painikkeella palataan Maksatushakemus -ikkunalle eikä päivämääriä muuteta eikä uutta tulotietohakua tehdä. 

OK-painikkeella päivitetään Maksatusta haetaan ajalta -hakujakson alkamis- ja päättymispäivät ja palataan Maksatushakemus -ikkunalle.

 

Tulotiedot

Tulotiedot painikkeella saadaan näkyviin tulorekisteriin ilmoitetut mahdolliset tulo- ja etuustiedot haetulle aikavälille. Tiedot näytetään pdf-muodossa.