Olet täällä

Osa-aikatyö

Työn aloittaminen

Ilmoita enintään kaksi viikkoa kestävät työsuhteet pelkästään työttömyysetuuden maksajalle.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa soviteltuna työnhakijalle, joka on ottanut vastaan enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai osa-aikatyön, jonka työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen edellyttää, että henkilö pitää työnhakunsa työ- ja elinkeinotoimistossa voimassa myös työsuhteen aikana. Etuutta saadakseen henkilön on haettava kokoaikatyötä.

Yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä (työaika yli 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta) olevalla henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Myös työssä oleva henkilö, joka ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen, voi kuitenkin halutessaan olla työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijana.

Jos aloitat omaa yritystoimintaa osa- tai kokoaikaisesti, joka kestää yli kaksi viikkoa, ilmoita siitä työ- ja elinkeinotoimistolle joko Oma asiointi henkilöasiakkaalle -palvelukanavan kautta tai henkilökohtaisesti (esim. puhelimitse). Sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen neljän kuukauden ajalta uuden yritystoiminnan aloittamisesta lukien jos olet yritystoimintaa aloittaessasi työtön. Tältä ajalta työ- ja elinkeinotoimisto ei tutki yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta. Saadaksesi työttömyysetuutta Kelalta tai työttömyyskassasta, pidä työnhaku voimassa ja hae kokoaikatyötä koko yritystoiminnan ajan.

Työ- ja elinkeinotoimisto tarvitsee tiedot yritystoiminnan alkamisajankohdasta voidakseen antaa työttömyysetuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen yritystoiminnan ajalta. Tietoja kysytään ilmoittamisen yhteydessä tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaa yhteyttä tarvittaessa tarkistaakseen tiedot.

Jos työnhakusi jatkuu neljän kuukauden määräajan jälkeen ja haluat edelleen hakea työttömyysetuutta, työ- ja elinkeinotoimisto tutkii tuolloin, onko yritystoimintasi siitä eteenpäin pää- vai sivutoimista. Työ- ja elinkeinotoimisto ottaa yhteyttä neljän kuukauden määräajan umpeuduttua ja tarkistaa tilanteesi. Jos ilmoitat silloin työ- ja elinkeinotoimistolle, että aiot edelleen pitää työnhakusi voimassa, hakea kokoaikatyötä ja työttömyysetuutta, työ- ja elinkeinotoimisto lähettää sinulle selvityspyynnön ja sinua pyydetään selvittämään yritystoimintasi tilannetta tarkemmin.

Jos sinulla on ollut yritystoimintaa, TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tilannetta (mm. toiminnan loppuminen, pää- tai sivutoiminen yrittäjyys). Jos TE-toimisto toteaa sinut päätoimiseksi yrittäjäksi, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus työttömyysetuuteen.

Työttömyysetuuden maksaminen sivutoimiselle yrittäjälle edellyttää, että henkilö pitää työnhakunsa voimassa myös yritystoiminnan ajan. Myös päätoiminen yrittäjä voi halutessaan olla edelleen työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, vaikka hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Lisätietoja työnteon ja yritystoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaan saa työ- ja elinkeinotoimistosta, työttömyyskassasta tai Kelasta.  

suomi