Suunnitelmassa kuvataan mahdollisimman konkreettisesti osaamistasi, työnhakutaitojasi, työ- ja koulutuksenhakuun vaikuttavia seikkoja, mahdollista ammatinvaihdon tai ammatillisen kuntoutuksen tarvetta sekä työ- tai koulutuksenhaun tavoitteitasi.

Suunnitelma-välilehdellä näet työnhakusi onnistumiseksi laaditun suunnitelman.

Ehdotus suunnitelma -välilehdellä näet, mihin mennessä sinua pyydetään laatimaan oma suunnitelmaehdotus.