Työn aloittaminen

Työttömyysetuutta voidaan maksaa soviteltuna työnhakijalle, joka on ottanut vastaan enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai osa-aikatyön, jonka työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen edellyttää, että henkilö pitää työnhakunsa TE-toimistossa / kokeilualueen kunnassa voimassa myös työsuhteen aikana. Etuutta saadakseen henkilön on haettava kokoaikatyötä.

Ilmoita enintään kaksi viikkoa kestävät työsuhteet pelkästään työttömyysetuuden maksajalle.

Yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä (työaika yli 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta) olevalla henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Myös työssä oleva henkilö, joka ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen, voi kuitenkin halutessaan olla TE-toimistossa / kokeilualueen kunnassa työnhakijana.

Lisätietoja työnteon vaikutuksesta työttömyysturvaan saa TE-toimistosta / kokeilualueen kunnasta, työttömyyskassasta tai Kelasta.