Olet täällä

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset ja antaa etuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon. Työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:ssä on säädetty, mistä asioista työvoimapoliittinen lausunto annetaan. Maksaja - Kela tai työttömyyskassa - tutkii muut etuuden saamisen edellytykset. Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Työ- ja elinkeinotoimiston antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta ei voi valittaa. Valituksen voi kuitenkin tehdä työttömyyskassan tai Kelan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamasta päätöksestä. Päätös annetaan työnhakijan haettua työttömyysetuutta.

Työvoimapoliittisessa lausunnossa näkyy maininta "Valitus vireillä", mikäli lausuntoon liittyvästä maksajan päätöksestä on valitettu työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan tai vakuutusoikeuteen. Verkkopalvelussa työvoimapoliittisen lausunnon "Lisätietoja antaa" -kohdassa näkyy sen työ- ja elinkeinotoimiston yhteystiedot ja mahdolliset yksikkötiedot, jossa työvoimapoliittinen lausunto on annettu. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä saatavasta työvoimapoliittisen lausunnon paperitulosteesta näkyy myös työvoimapoliittisen lausunnon antaneen virkailijan nimi. Paperitulostetta työvoimapoliittisesta lausunnosta ei yleensä toimiteta hakijalle ilman erillistä pyyntöä.

suomi