Olet täällä

Hakemus ja jatkohakemus

Starttirahaa haetaan kahdessa jaksossa. Selvitä oman alueesi starttirahan myöntöprosessi ensisijaisesti TE-palvelujen internet-sivuilta ennen hakemuksen jättämistä.

TE-toimisto neuvoo starttirahahakemuksen yhteyteen tarvittavista asiakirjoista, joita ovat muun muassa liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Lisäksi tarvitaan todistus verojen maksamisesta (www.vero.fi/verovelkatodistus). Liitä asiakirjoihin myös tase, jos sinulla on aikaisempaa yrittäjäkokemusta. Liiketoimintasuunnitelman kannattavuus- ja rahoituslaskelmineen voit tehdä Yritys-Suomen verkkopalvelussa (oma.yrityssuomi.fi), missä yritysneuvojat tarvittaessa opastavat niiden tekemisessä.

Täytä hakemuslomake huolellisesti ja varmista ennen hakemuksesi lähettämistä, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Tämä nopeuttaa asiasi käsittelyä TE-toimistossa.

Jos starttirahalla yrittäjäksi ryhtynyt jättää starttirahan jatkohakemuksen, arvioi TE-toimisto muun muassa:

  • TE-hallinnon ulkopuolisen asiantuntijapalvelun tarvetta

  • onko yritystoiminta käynnistynyt aiemman jakson aikana suunnitellusti, esimerkiksi suhteessa esitettyyn liiketoimintasuunnitelmaan

  • turvaako yritystoiminnasta saatu tuotto yrittäjän toimeentulon riittävästi

Muun muassa näiden seikkojen perusteella arvioidaan jatkohakemuksen tarve. Starttirahan jatkohakemus toimitetaan viimeistään kuukausi ennen starttirahajakson päättymistä, jotta mahdollinen TE-hallinnon ulkopuolinen asiantuntijapalvelu ehditään hankkia ja jatkopäätös tehdään niin, ettei tuen maksuun tule katkoa.

suomi