Olet täällä

Selvityspyyntö

Ennen työvoimapoliittisen lausunnon antamista työnhakijaa on yleensä kuultava. Hakijaa voidaan kuulla joko suullisesti tai kirjallisesti (selvityspyyntö). Kirjallinen selvityspyyntö tehdään, jos asiakkaalta ei ole heti saatu asiassa tarvittavaa selvitystä joko kirjallisesti tai suullisesti. Selvityspyynnön tulee olla mahdollisimman tarkoin yksilöity, jotta hakija tietää mitkä seikat hänen tulee selvittää ja mitä mahdollisia asiakirjoja selvityksen liitteeksi vaaditaan. Selvityspyynnöllä voidaan kuulla hakijaa myös esimerkiksi työsuhteen päättymisen syistä, yritystoiminnasta tai opiskelusta. Yritystoimintaa tai opiskelua koskevaan selvityspyyntöön voi liittyä pyyntö täyttää selvityslomakkeita.

Verkkopalvelussa näkyvässä selvityspyynnössä on lähtökohtaisesti samat tiedot kuin iPost-kirjeenä tai paperitulosteena toimitetussa selvityspyynnössä. Verkkopalvelussa selvityspyynnön "Lisätietoja antaa" -kohdassa näkyy sen työ- ja elinkeinotoimiston yhteystiedot ja mahdolliset yksikkötiedot, jossa selvityspyyntö on tehty. Paperitulosteena tai iPost-kirjeenä toimitetussa selvityspyynnössä näkyy myös selvityspyynnön tehneen virkailijan nimi.

Verkkopalvelussa selvityspyynnön otsikossa näkyy myös selvityspyynnön tila, joka kertoo, missä vaiheessa kyseisen asian käsittely on. Tiloina voivat olla

  • 'Odottaa selvitystä', jolloin selvitystä ei vielä ole toimitettu työ- ja elinkeinotoimistolle.
  • 'Odottaa liitteitä', jolloin selvitys on jo toimitettu, mutta hakija on lisäksi ilmoittanut toimittavansa liitteitä.
  • 'Käsittelyssä', jolloin sekä selvitys että mahdolliset liitteet on toimitettu työ- ja elinkeinotoimistoon ja asia on toimiston käsittelyssä tai määräaika selvityksen palauttamiselle on päättynyt.
  • 'Käsitelty', jolloin asia on käsitelty ja siitä on mahdollisesti annettu työvoimapoliittinen lausunto.
  • 'Aiheeton', jolloin kyseinen selvityspyyntö on todettu aiheettomaksi.
suomi