Yleistä työnhaun voimassaolosta

Työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut TE-toimistoon / kokeilualueen kuntaan kokoaikatyön hakijaksi. Työnhaku on pidettävä voimassa koko sen ajan, jolta työttömyysetuutta halutaan hakea. Jos työnhakija on ilmoittautunut, ettei hae kokoaikatyötä, hänen tulee erikseen ilmoittaa, kun on jälleen valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä. Oikeus työttömyysetuuteen alkaa tällöin ilmoituspäivästä lukien.

Työnhaun voimassaolo lakkaa mm., jos työnhakija itse ilmoittaa, ettei hän enää halua pitää työnhakuaan voimassa tai jos hän ei esitä TE-toimiston / kokeilualueen kunnan asettamassa määräajassa työllistymisen ja julkisten työvoimapalvelujen tarjoamisen kannalta tarpeellisia selvityksiä tai jos hän ei toistuvasti 12 kk tarkastelujakson sisällä asioi TE-toimistossa / kokeilualueen kunnassa sen määräämänä aikana ja edellyttämällä tavalla. Jos työnhaku katkeaa, henkilö menettää oikeutensa työttömyysetuuteen ajalta, jona työhaku ei ole ollut voimassa. Työnhaun saa pääsääntöisesti uudelleen voimaan ilmoittautumalla työnhakijaksi esimerkiksi verkkopalvelun kautta. Mikäli työnhaun aloitus verkkopalvelussa on estetty, tulee ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti työnhaun käynnistämiseksi.