Olet täällä

Selvitys TE-toimistolle

Jos Sinulle on tehty selvityspyyntö työttömyysturvaoikeutesi selvittämiseksi, voit tämän verkkopalvelun kautta kirjoittaa ja lähettää oman vapaamuotoisen selvityksesi työ- ja elinkeinotoimistolle. Selvityksen voit toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon myös henkilökohtaisesti tai postitse. Lisäksi tämän verkkopalvelun kautta voit täyttää ja liittää selvitykseesi opiskeluselvityslomakkeita. Selvitys on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle selvityspyynnössä mainittuun viimeiseen palautuspäivään mennessä.

Lähetettyä selvitystä ei voi enää muuttaa. Halutessasi voit tallentaa selvityksen keskeneräisenä ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Keskeneräisen selvityksen täydentäminen ja palauttaminen on mahdollista kuitenkin enintään viimeiseen palautuspäivään saakka. Viimeisen palautuspäivän jälkeen selvityspyyntöön vastaaminen verkkopalvelussa ei enää ole mahdollista ja mahdollinen keskeneräisenä tallennettu selvitys, jota ei ole lähetetty, häviää palvelusta.

Selvitys on mahdollista palauttaa myös tyhjänä, ilman omaa vapaamuotoista selvitystekstiä. Oma vapaamuotoinen selvitysteksti voi olla tarpeeton, jos esimerkiksi liität selvitykseesi opiskeluselvityslomakkeen.

Selvityspyynnössä pyydetyt ja muut tarpeelliseksi katsomasi liitteet voit toimittaa tämän verkkopalvelun kautta tai paperilla TE-toimistoon. Liitteet tulee toimittaa selvityspyynnössä mainittuun viimeiseen palautuspäivään mennessä. Käsittelyn nopeuttamiseksi lähetä tai toimita muuten kaikki asiakirjat samalla kertaa TE-toimistoon. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ’Liitteet’.

Käsittelyajoista

Työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen mukaan työ- ja elinkeinotoimiston on annettava työvoimapoliittinen lausunto viipymättä sen jälkeen, kun lausunnon antamiseksi tarpeellinen selvitys on saatu. Työ- ja elinkeinotoimiston tulee antaa työvoimapoliittinen lausuntonsa viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut vastauksensa vaadittuine liitteineen työ- ja elinkeinotoimiston selvityspyyntöön tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

suomi