Sovitut tehtävät -välilehdeltä näet suunnitelmassa sopimasi tehtävät, jotka edistävät suunnitelmaan kirjatun tavoitteen toteutumista. Samalla sivulla näkyvät myös sovittujen tehtävien määräpäivät.

Ehdotus tehtäviksi -välilehdeltä voit ehdottaa suunnitelmaan sellaisia tehtäviä, jotka edistävät tavoitteittesi saavuttamista. Samalla valitset jokaiselle tehtävän suorittamiselle määräajan.

 Voit ilmoittaa suunnitelmassa sovittujen tehtävien toteutumisesta Oma suunnitelma -sivulla,  

  • kun työnhakusi on voimassa
  • tehtävään ei ole vielä merkitty toteumatietoja
  • tehtävälle sovittu määräaika ei ole päättynyt 

Merkitse tehtävien toteumatiedot. Voit myös antaa jokaisen tehtävän tai asian toteutumisesta lisätietoja. Lisätiedot tallentuvat asiakastietojärjestelmäkokonaisuuteen.