Olet täällä

Selvityspyyntöön vastaaminen

Määräaika selvityspyyntöön vastaamiselle

Selvityspyyntöön vastaamiselle eli selvityksen antamiselle on varattava kohtuullinen aika. Selvityspyynnössä on aina mainittu päivämäärä (palautuspäivä), mihin mennessä selvitys on viimeistään palautettava työ- ja elinkeinotoimistolle. Jos selvityspyyntöön ei ole vastattu määräajan kuluessa, asia voidaan ratkaista selvityksen puuttumisesta huolimatta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi kuitenkin hakijan pyynnöstä pidentää selvityksen palauttamiselle varattua aikaa. Pyyntö on tällöin esitettävä työ- ja elinkeinotoimistolle tai TE-puhelinpalvelulle selvityspyynnössä ilmoitettuun viimeiseen palautuspäivään mennessä.

suomi