Olet täällä

Työkokemus

Nykyisen ammatin merkitseminen työnhakijaksi ilmoittautuessa


Työ- ja elinkeinotoimisto käyttää työnvälityksessä kansainvälistä ISCO-ammattiluokitusta (International Standard Classification of Occupations). Verkko- ja asiointipalveluissa näkyvät vain ISCO-luokituksen mukaiset ammattialat. Ammattiluokituksessa ammateilla on oma koodi, joka tekee mahdolliseksi niiden käytön erilaisissa hakutoiminnoissa. Samaa ammattiluokitusta käytetään myös, kun avoimet paikat ryhmitetään ammateittain. 

Jos olet ollut aikaisemmin työnhakijana, nykyinen ammatti -kentässä näytetään ammatti, mikä on tallennettu tietojärjestelmään. Ammatti on vaihdettavissa alasvetovalikosta.

Voit syöttää myös kenttään tekstiä, jolloin alasvetovalikossa näytetään ehdotuksia syötetyn tekstin perusteella. Valintalistalta voit valita enintään yhden vaihtoehdon. Tietoa on mahdollista täsmentää vielä henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä.

 

Työkokemus

Taulukkoon voit kirjoittaa tietoja työpaikoistasi. Jos olet toiminut yrittäjänä, työskennellyt perheyrityksessä tai olet työllistynyt ns. omassa työssäsi, valitse oikea vaihtoehto kohtaan ”Työn tyyppi”. Omassa työssä työllistymisellä tarkoitetaan työn tekemistä muuten kuin työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, esimerkiksi toimeksiantosuhteessa perustamatta yritystä tai omaishoitajana.

Jos olet ollut EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä lähetettynä työntekijänä, valitse kohdassa ”Työn tyyppi” vaihtoehto ”Työ Suomessa tai muussa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä”.

Päivämäärät merkitään muodossa pp.kk.vvvv, kk.vvvv tai pelkkä vvvv. Kaksi vuotta tuoreemmat päivämäärät tulee ilmoittaa täydellisinä pp.kk.vvvv.

Tietojärjestelmässä olevat aiemmat tietosi näkyvät taulukon alussa. Jos haluat muuttaa niitä tai tarkentaa lähettämiäsi tietoja, ota yhteys työ- ja elinkeinotoimistoon. Voit päivittää Muokkaa-painikkeella ainoastaan työhistoriarivejä, joista löytyy puutteellisia tietoja.

 

 

suomi