Du är här

Att besvara en begäran om redogörelse

Tidsfrist för att besvara en begäran om redogörelse

Det måste ges en rimlig tid för att besvara en begäran om redogörelse, det vill säga lämna en redogörelse. I begäran om redogörelse finns alltid ett sista inlämningsdatum (inlämningsdag). Redogörelsen ska inlämnas till arbets- och näringsbyrån senast detta datum. Om begäran om redogörelse inte har besvarats inom den utsatta tiden, kan ärendet avgöras trots att redogörelse fattas. Arbets- och näringsbyrån kan dock på begäran av sökanden förlänga tiden för inlämnande av redogörelse. Begäran om längre tidsfrist ska då göras hos arbets- och näringsbyrån eller TE-telefonservice senast den sista inlämningsdagen, som anges i begäran om redogörelse.

Svenska