Tidsfrist för att besvara en begäran om redogörelse

Det måste ges en rimlig tid för att besvara en begäran om redogörelse, det vill säga lämna en redogörelse. I begäran om redogörelse finns alltid ett sista inlämningsdatum (inlämningsdag). Redogörelsen ska inlämnas till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun senast detta datum. Om begäran om redogörelse inte har besvarats inom den utsatta tiden, kan ärendet avgöras trots att redogörelse fattas. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun kan dock på begäran av sökanden förlänga tiden för inlämnande av redogörelse. Begäran om längre tidsfrist ska då göras hos arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun eller TE-telefonservice senast den sista inlämningsdagen, som anges i begäran om redogörelse.