Pension

De som får ålderspension kan, om de så önskar, vara registrerade som arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Övergång till ålderspension (arbets- eller folkpension) utgör dock i allmänhet ett hinder för betalning av arbetslöshetsförmån. Också annan än full ålderspension ska alltid meddelas betalaren av arbetslöshetsförmånen. Mer information om ålderspensionens inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås hos arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.

De som får invalid-/sjukpension kan, om de så önskar, vara registrerade som arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Om personen får förmån som betalas på grund av full arbetsoförmåga, kan han eller hon i allmänhet inte få arbetslöshetsförmån. Också partiell förmån på grund av arbetsoförmåga måste alltid meddelas förmånsbetalaren.

Mer information om arbetsoförmågans inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås hos arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.