Välj på denna sida orsaken för inledandet av arbete:

- Jag blir arbetslös

- Jag permitteras

- Min arbetsvecka förkortas

- Annan orsak

Om du har före din anmälan som arbetssökande utfört t.ex. värnplikt (eller civiltjänstgöring), fängelsestraff eller har varit i sjukhus- eller annan motsvarande anstaltsvård och din situation fortsätter oförändrad tills vidare, välj

  •  i punkten ”Varför inleder du arbetssökningen?” alternativet ”Annan orsak”.
  •  i punkten ”Vad var din situation före arbetssökningen? ”Jag har varit” välj i rullgardinsmenyn alternativet som motsvarar din situation, som ”ännu fortsätter”.

Välj ”Jag blir arbetslös” som orsak till arbetssökning oberoende om din anställning redan har slutat eller kommer att sluta i framtiden. Din första arbetslöshetsdag och situation före arbetssökningen frågas i följande fall.