Företags- och organisationsnumret är en identifikationskod som myndigheterna beviljat företaget. FO-numret har sju siffror, bindestreck och ett kontrolltecken, dvs. har det formatet 1234567-8. 

Företags- och organisationsnumret bör anges i samband med den första betalningsansökan.