Handla enligt de instruktioner du får. På sidan Min plan

  • senast där du ombeds godkänna den föreslagna planen
  • senast när du ska göra upp ett eget utkast till plan
  • när du har godkänt planen, innehållet i planen och de uppgifter du kommit överens om
  • senast när du ska meddela om hur uppgifterna i planen har verkställts

Planen är samtidigt ett avtal om hur du uträttar ärenden med oss. Kom ihåg att göra som ni kommit överens om i planen för att din jobbsökning inte ska avbrytas.