Meddela förändringar i jobbsökningen

När din jobbansökan är i kraft Via nätet kan du meddela förändringar som skett/ska ske tolv veckor bakåt eller fyra veckor framåt i tiden räknat från den dag meddelandet lämnas. Om det datum för förändringen som du meddelar inte infaller inom den tidsperiod eller orsaken till förändringen eller dess datum står i strid med de uppgifter som du tidigare meddelat få du ett felmeddelande. I sådana fall ska du personligen meddela förändringen till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun eller AN-telefonservice.

I tjänsten kan du anmäla en förändring, när du

 • blir arbetslös
 • blir permitterad
 • har förkortad arbetsvecka
 • påbörjar en heltids- eller deltidsanställning
 • inleder beväringstjänst/civiltjänst
 • börjar studera (annat än arbetskraftsutbildning)
 • inleder familjeledighet
 • inleder jobbsökning i annat EU/EES-land eller i Schweiz
 • gör en utlandsresa
 • börjar sjukledighet
 • startar företagsverksamhet
 • börjar avtjäna fängelsestraff
 • övergår i pension
 • deltar i frivilligarbete
 • börjar arbeta som familje- eller närståendevårdare
 • inleder rehabilitering
 • deltar i frivillig utbildning med arbetslöshetsförmån och du vill tillfälligt avbryta utbetalningen av stödet
    

På sidan Förändring i jobbsökning ser du när din jobbansökan har börjat och den senast införda ändrade uppgiften samt din nuvarande status. Du kan på nätet anmäla förändringar som börjar senare än den senaste införda ändringen. När du öppnar förändringsändringsmenyn ser du vilka ändringar kan anmälas. Om du inte kan välja önskad orsak, kan du anmäla ändringen personligen till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun eller arbets- och näringstjänsternas telefonrådgivning för privatkunder

Hur förändringen påverkar utkomstskyddet

Om du får utkomstskydd för arbetslösa påverkar de förändringar du uppgett vanligen det. Uppge därför förändringarna även för den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.