Du är här

Beskådning av egna utkomstskyddsskeenden

När Du har godkänt Användningsvillkoren och tryckt på knappen "Sök uppgifter" får Du som sökresultat en lista över alla de utkomstskyddsuppgifter som avses i denna tjänst och som har lagrats i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. De utkomstskyddsuppgifter som avses i denna tjänst är begäran om redogörelse från arbetskraftsmyndigheten, arbetskraftspolitiska utlåtanden samt meddelanden om betalning av arbetskraftsutbildning. Genom tjänsten kan Du också titta på sådana redogörelser som Du skickat genom denna tjänst (svar på begäran om redogörelse).

Utkomstskyddsuppgifterna (s.k. Skeenden) listas i ett fönster i samma ordning som de gjorts (s.k. givningsdag), så att den nyaste alltid finns först på listan. Om det inte finns några uppgifter om Dig i kundinformationssystemet, så får Du också ett meddelande om det.

Givningsdagen anger när skeendet i fråga har lagrats i systemet.

Skeende avser en lagrad utkomstskyddsuppgift som kan vara

  • Ett utlåtande, första delen av texten i utlåtandet,
  • Begäran om utlåtande, sista inlämningsdatum och status för behandlingen av begäran hos arbets- och näringsbyrån (Väntar på redogörelse, Väntar på bilagor, Under behandling, Slutbehandlad, Omotiverad),
  • Meddelande om inledande eller avslutande av arbetskraftsutbildning eller annat meddelande.

Du får fram detaljerade uppgifter för skeendet genom att klicka på länken i fråga. 

I de följande kapitlen i denna anvisning behandlas varje utkomstskyddsuppgift närmare.

Svenska