I planen beskrivs ditt kunnande, dina jobbsökningsfärdigheter, saker som påverkar ansökningen till jobb och skola, eventuellt behov av att byta yrke eller få yrkesinriktad rehabilitering samt dina mål gällande jobb- och utbildningsansökan så noga som möjligt.

På fliken Plan ser du den plan som gjorts upp för att din jobbsökning ska lyckas.

Fliken Utkast till plan visar den utsatta tiden för när du ska göra upp ett förslag till plan.