Om du blir arbetslös

Om din jobbansökan är i kraft kan du anmäla att arbetslösheten börjar. Du kan göra ändringar om din status är annan än arbetslös.

Om du söker arbetslöshetsförmån på basis av de uppgifter du angett

  • får du automatiskt ett arbetskraftspolitiskt utlåtande eller
  • bedömer arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun separat din rätt till arbetslöshetsförmån.

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet skickas även till den som betalar ut din arbetslöshetsförmån.

För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbansökan vara i kraft och du ska söka heltidsanställning under hela tiden du är arbetslös. I anmälan om mottagande anges hur din jobbansökan är i kraft och ytterligare anvisningar.

Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.