Om du har förkortad arbetsvecka

Meddela om att en förkortad arbetsvecka börjar, om

  • din arbetsgivare ämnar förkorta ditt heltidsarbetstid per vecka på grund av permittering eller motsvarande anledning eller
  • du inte kan arbeta på grund av en sådan stridsåtgärd som inte föranleds av dina arbetsvillkor eller anställningsförhållanden eller
  • din arbetstid per vecka förkortas på grund av vädret.

I dessa situationer har du rätt till jämkad arbetslöshetsförmån. För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbansökan vara i kraft och du ska söka heltidsanställning under hela tiden du har förkortad arbetstid.

När du meddelar om att en förkortad arbetsvecka börjar, är din jobbansökan fortfarande i kraft på det sätt som anges i anmälan om mottagande. Du ska följa de anvisningar du får för att din jobbansökan ska vara i kraft under hela tiden du har förkortad arbetsvecka.

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun bedömer utifrån uppgifterna som du angett om du har rätt till arbetslöshetsförmån.

Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.

Mer information om arbetslöshetsförmån och utbetalningen av den ges av arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun och den som betalar ut din arbetslöshetsförmån.