Om du inleder rehabilitering

Anmäl endast deltagande i rehabilitering som ordnas av FPA eller försäkringsinstitutioner, till exempel arbetsförsök eller arbetsträning. Anmäl inte deltagande i tjänster som ordnas av arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommuns.

Den arbetssökande kan ha rätt till arbetslöshetsförmån mellan rehabiliteringsperioder. Erhållande av arbetslöshetsförmån förutsätter att den rehabiliterandes jobbansökan är i kraft. Meddela även den som betalar ut din arbetslöshetsförmån om rehabiliteringen.