Du är här

Kontrollera uppgifterna innan de skickas och skicka uppgifterna

På sidan Bekräftelse före sändning finns de uppgifter som du håller på att skicka.

  • Kontrollera uppgifterna innan du skickar dem. Uppgifterna kan inte längre ändras, när de har skickats.
  • Om du vill ändra uppgifterna, gå tillbaka med knappen Föregående.
  • Skicka uppgifterna till arbets- och näringsbyrån med knappen Skicka.   

Du får alltid en mottagningsbekräftelse om sändningen lyckas. Du kan skriva ut mottagningsbekräftelsen eller spara den på din dator.

Om du vill ändra eller rätta ett meddelande du skickat, kontakta arbets- och näringsbyrån.

Utifrån de uppgifter du skickat bedömer en sakkunnig från arbets- och näringsbyrån din situation och kontaktar dig. 

 

Svenska