När arbete påbörjas

Jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas till arbetssökande som mottagit heltidsarbete som varar högst två veckor eller deltidsarbete där arbetstiden utgör högst 80 procent av den maximala tiden som tillämpas på heltidsanställda arbetstagare inom branschen. Utbetalande av jämkad arbetslöshetsförmån förutsätter att personen håller sin jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet i kraft också under anställningsförhållandet. För att få förmånen ska personen söka heltidsarbete.

Anmäl anställningsförhållanden som är högst två veckor endast till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Person i heltidsarbete som varar över två veckor (arbetstiden över 80 % av den maximala arbetstiden som tillämpas på heltidsanställda inom branschen) har inte rätt till arbetslöshetsförmån. Även person i arbete som saknar rätt till arbetslöshetsförmån kan dock, om personen så vill, vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet.

Tilläggsuppgifter om arbetets inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa ger arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun, a-kassan eller FPA.