Beskådning av egna utkomstskyddsskeenden och att besvara en begäran om redogörelse