De stödpengar som beviljats av Kommunförsöken/TE-byrån betalas ut av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvalningscenter (UF-centret). UF-centret har sex utbetalningsområden. Utbetalningsområdet fastställs utifrån Kommunförsök/TE-byrå som fattat beslutet om beviljandet av startpeng. Kontaktinformationen finns på UF-centrets websida.

https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/